Programma

Informatie voor omwonenden

Het openluchttheater wordt gebruikt voor zeer uiteenlopende activiteiten. Van besloten bijeenkomsten voor een klein aantal mensen, zoals presentaties, huwelijksplechtigheden of begrafenissen; tot theater, concerten en festivaldagen met 1500 bezoekers.

Een evenement met veel bezoekers en/of een geluidsvergunning kan voor buurtbewoners waarneembaar zijn, en soms als overlast worden ervaren. Op deze pagina lees je meer over wat je kunt verwachten.

Een theater in je achtertuin

Weet wat er speelt

Het openluchttheater wordt sinds 2010 beheerd door Poppodium Doornroosje. Doornroosje organiseert hier zelf evenementen, maar het theater is ook beschikbaar voor verhuur. Alle openbare evenementen in het openluchttheater vind je in de agenda. Ook in wijkkrant Hart van Nijmegen publiceren wij een programmaoverzicht om u als omwonende te informeren. 

 

Eindtijden van evenementen

Als op deze website geen eindtijd wordt aangegeven is deze enigszins flexibel en afhankelijk van de (setlist van) de artiest en een eventuele toegift. Vaak wordt de maximale eindtijd op basis van de geluidsvergunning niet benut. 

Over het algemeen gelden de volgende vuistregels voor vergunde activiteiten:

  • Is de volgende dag een vrije dag, dan is de eindtijd uiterlijk 0:00 uur
  • Is de volgende dag geen vrije dag, dan is de eindtijd uiterlijk 23:00 uur
  • Concerten zijn vaak vóór de uiterlijke eindtijd afgelopen
  • Festivals benutten meestal de volledige beschikbare tijd

 

Minimaliseren van overlast

Een bruisend theater in je 'achtertuin' brengt veel moois, getuige de vele positieve ervaringen van bezoekers. Het kan voor buurtbewoners echter waarneembaar zijn en soms zelfs als overlast worden ervaren. Dit is onder andere afhankelijk van het type evenement en de omstandigheden, zoals de windrichting. Bij hogere geluidsniveaus wordt een belangenafweging gemaakt, die wordt vastgelegd in een geluidsvergunning. De vergunning geeft in heldere en objectieve grenzen aan welke mate van ‘overlast’ geaccepteerd wordt. Wij controleren actief dat we binnen die grenzen opereren.

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op via onderstaand formulier.

Wil je de gasten zelf laten afrekenen aan de bar of wil je de horeca uitkopen?