Programma

Huisregels openluchttheater

Toegang tot Openluchttheater de Goffert

 • Om Openluchttheater de Goffert te kunnen bezoeken dient de bezoeker in het bezit te zijn van een op dat moment geldig toegangsbewijs.
 • Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn.
 • Bij toegangscontrole dient te worden meegewerkt. Er kan verzocht worden de inhoud van bagage of kleding te controleren.
 • Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Voor concerten van Openluchttheater de Goffert geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website. Bezoekers jonger dan 14 jaar dienen wel begeleid te worden door een volwassene (18+) en worden dringend geadviseerd gehoorbescherming te dragen (zie kopje ‘Aansprakelijkheid’).
 • Voor dance-activiteiten in Openluchttheater de Goffert geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website.
 • Op verzoek dient een identiteitsbewijs te kunnen worden getoond.
 • Wij behouden ons het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
 • Wie tijdens een activiteit het theater verlaat, zal opnieuw moeten betalen om weer naar binnen te mogen.
 • Huisdieren zijn niet toestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de toegang tot Openluchttheater de Goffert worden ontzegd.

Aansprakelijkheid

 • Met het betreden van het theater geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels.
 • Toegang tot Openluchttheater de Goffert is geheel op eigen risico.
 • Openluchttheater de Goffert is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.
 • Voor een optimale beleving van (live)muziek is bepaald volume nodig, muziek wil je kunnen horen én voelen. Openluchttheater de Goffert houdt zich aan de gemaakte afspraken uit het Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. Het dragen van adequate gehoorbescherming in Openluchttheater de Goffert wordt alle bezoekers ten zeerste aangeraden, in het bijzonder de minderjarige bezoeker. Gehoorbescherming is tegen vergoeding verkrijgbaar aan elke bar. Kinderen t/m 13 jaar wordt dringen geadviseerd niet zonder bescherming bij optredens aanwezig te zijn, voor deze kinderen is speciale bescherming aanwezig. De bescherming is tegen borg te verkrijgen. Openluchttheater de Goffert is niet aansprakelijk voor mogelijke gehoorschade.

Onvoorziene omstandigheden

 • In het geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij extreem weer, behoudt het theater zich het recht voor om een evenement geheel of tijdelijk stil te leggen of anderszins aan te passen om de veiligheid van onze bezoekers, de artiesten en onze medewerkers te waarborgen. De afweging deze maatregelen te nemen ligt te allen tijde bij het theater. In het geval deze beslissing wordt genomen is restitutie of anderszins compensatie van toegangsgelden niet mogelijk.

Gedrag en respect

 • In Openluchttheater de Goffert hebben wij respect voor bezoekers, artiesten, het theater, de omgeving en onszelf.
 • Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
 • Houd rekening met bezoekers met een beperking.
 • Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast en laat geen rommel achter op straat.

Dit mag niet

 • Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers is niet toegestaan. Nuttigen, of genuttigd hebben, van alcohol door minderjarigen is niet toegestaan.
 • Roken (alsmede e-roken) is binnen niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan te handelen in soft- en harddrugs.
 • Het is niet toegestaan harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. Dit geldt ook voor pepperspray.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen.
 • Flyeren, posters ophangen en stickers opplakken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.
 • Fotograferen, film- en/of muziekopnames maken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.

Bij het niet opvolgen van deze regels kan de toegang tot Openluchttheater de Goffert worden ontzegd.